Prijs

De prijs voor een  vertaling wordt berekend aan de hand van het aantal woorden van de brontekst en is afhankelijk van de talencombinatie en de deadline.

Voor een doorsnee vertaling Engels-Nederlands en Nederlands-Engels bedraagt de prijs €0,08 per bronwoord. Als de vertaling met grote spoed moet worden afgeleverd, zal de prijs €0,09 per woord bedragen.

De prijs voor een vertaling LatijnNederlands of Latijn-Engels varieert tussen €0,10 en €0,20 per bronwoord, afhankelijk van een aantal criteria (type tekst, Latijnvariant, doeltaal…). Voor vertalingen naar het Latijn is de prijs €0,20 per woord. Bij vertalingen van of naar Latijn zal de prijs voor spoedopdrachten eveneens met €0,01 per woord stijgen.

Ook de prijs voor een revisie wordt berekend aan de hand van het aantal woorden. Hier bedraagt de prijs €0,02 per bronwoord.

Voor transcripties wordt de prijs berekend volgens een uurtarief. Voor een doorsnee opdracht bedraagt de prijs €25,00 per uur. Bij een opdracht die met spoed moet worden beëindigd, bedraagt de prijs €30,00 per uur.

Voor elk type opdracht wordt er steeds een minimumtarief van €5,00 gehanteerd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s